Citater ... Quotes ...

sagt af Lisbet Lærke ... said by Lisbet Lark ...

Rev jan 2018:

Dét, at man aldrig fik uddannelsesmulighede
rne som barn og ung, er ikke ensbetydende med, at man ikke har evnerne som voksen....*..That you didn´t get the education possibilities as a child is not the same as you don´t have the ability as an adult.
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2008


Se mulighederne fremfor begrænsningerne, også dér, hvor du mindst venter dem. ..* See the possibilities instead of the limits...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2009.


Der er ingen ideer, der er dårlige, man skal bare kunne finde ud af at bruge dem hensigtsmæssigt...*.. There is no bad ideas, you just have to find a appropriate way to use them.. Lisbet Lærke /  Lisbet Lark, 2009.


Man skal ikke undervurdere den helbredsmæssige værdi af at have det skægt. .*..you must never underestimate the healthy value of having fun..
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2009.


Det klør altid et eller andet sted...*...It´s always itching somewhere...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2009.


Atopi og utopi går hånd i hånd...* atopia and utopia walk hand in hand..
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2009.


Hvis man ikke har noget job, så er éns job enten at finde ét eller at finde på ét..*.. If you don´t have a job, your job is either to find one or to make one.
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2009.

Man kan kun være overvægtig, hvis man har en livsstil, der gør det muligt. * You can only be overweight if you have a lifestyle that makes it possible....
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2008.Man skal vælge sine kampe. * You have to choose your battles.
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2008.


Hvis man ikke ejer noget, kan man ikke miste noget.* If you own nothing, you have nothing to loose.
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2010.


En idé er kun utopisk, indtil man gør den realisabel. * An idea is only utopian until you make it practicable ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2009.


Man ved ikke, om man kan, før man har prøvet * You don´t know, if you can, until you´ve tried ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2007.
 

Der findes ingen problemer .... kun udfordringer .... * ... No problems exists ... only challenges ....
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2011.

Håret er et smykke ... man kan sætte det ... man kan tabe det ... man kan tage det på ... man kan klippe det af ... man kan ødelægge det ... eller man kan passe på det ved at lade det være .... * . Your hair is a piece of juwellery ... You can set it ... you can lose it ... you can put it on ... you can cut it ... you can spoil it ... or you can take care of it by leaving it as it is ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2011..... DRIVE! .... enten har man det, eller også gør man det .... * .... DRIVE! ..... you´ve got it or you do it ... 
Lisbet Lærke / Lisbet Lark. 2011.


...  slår lige en streg .... tankestreg ... nodestreg .... tegnestreg ... klippestreg ....taktstreg .... malestreg .... og dén streg, du ikke kan se ... * ... Drawing .. dragging ... cutting ... playing and writing a line .... Also the line you cannot see ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark. 2011.

Spørgsmålet er, om man skal blive hjemme og trække i Jens Lynerne, ... eller om man skal tage ned og lyne med Jens´erne .... 
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2010.

"Powershopping" er noget, man gør, når man har slidt sine i forvejen nedslidte jeans op og går i genbrugsbutikker for at finde nogle nye nedslidte jeans, man kan slide op .... * ... "Powershopping" is something you do when you´ve worn out your already worn-down jeans and go to the second-handshops to find some other worn-down jeans, you can wear out ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2010.

Selvdisciplin er at kunne holde sig fra diverse laster her i livet og stå op kl. 4.00 om morgenen for at gøre dét, der skal til for at få sit liv til at fungere...* ... Self-discipline is to be able to keep away from assorted vices in life and get up at 4 o´clock in the morning to do, what it takes to make your life work .....
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2010.


... Man kommer ikke langt med mig uden at komme til kort, men hvis man spiller sine kort godt, så kan man komme langt ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2010.

Kvinder går op i en spids og mænd går ned i en spids ....
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2010.

Man kan godt være elegant, selvom man bor i en papkasse ... * ... You can look elegant, though you live in a cardboard box ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2010.


... Selv de værste bisser retter ind, hvis man gaber højt nok op og strammer skruerne ... * ... Even the worst teeth dress the ranks, if you give a sufficiently huge yawn and tighten the screws ....
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2010.

Lykken er at have en sund indstilling til livet, at vide, hvem man er og at hvis man ikke er glad og tilfreds, så er det éns eget ansvar at blive det ... og at selvom livet ikke er lutter lagkage, så at have en selvtillid og tro på, at man kan løse problemerne og komme igennem hårde tider ... og at man ville aldrig acceptere et miserabelt liv ..." .
Happiness ishaving a healthy attitude to life ... knowing, who you are, and that if you are not happy and satisfied, it is your own responsibility to get there .. Even though your life is not a piece of cake, you have a selfconfidence and the faith in your own abilities to solve your problems and get through bad times ... and that you would never accept a miserable life ..."

Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2010.

Der er intet galt i at danse mavedans på bare tæer, mens alle andre danser standarddanse ... * ... Well, ...There is anything wrong about dancing barefooted bellydance, when everybody else are dancing standard ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark.... 2010.

Selv en slowfoxkjole kan blive til en lårkort, når bare man stopper den rigtige kvinde ned i den ... * ... Even a slowfox dress can become a tigh-length if you just put the right woman in it ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 2010.

 ... Hellere være en enspænder med sociale anlæg, end en social person med enspænder anlæg ... * ... I´d rather be a loner with social aptitude, than being a social minded person ... alone.
Lisbet Lærke / Lisbet Lark. 2010.

 Du er unik ..... ligesom alle de andre .... *
You are unique .. just like all the others ......
Lisbet Lærke / Lisbet Lark. 2010.

"Der findes 2 slags mennesker, dem, der underholder og dem, der vil underholdes" ... * ... Two kinds of peole exist, the ones, who entertain and the ones who wants to be entertained ...
Lisbet Lærke /Lisbet Lark, 2010.

Jordkloden er beboet af flere abearter. Den pelsløse er den eneste, der har glemt, hvordan den skal opføre sig for at sikre arternes beståen ... * ... Several Ape species live on Earth. The furless one is the only one, who has forgotten how to behave in a way that guarantee the survival of the species ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark 2010.

Hellere være en god original, end en dårlig kopi ... *  ... I´l rather be a good original than a bad copy ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark 2011.

Fortiden kan vi ikke gøre noget ved ... Fremtiden kender vi ikke .. Så er der kun nu´et tilbage .. Lad os holde liv i dét! ... * ... We cannot do anything about the past ... We don´t know the future ... Then there is only the "now" left ... Let´s keep it alive!
Lisbet Lærke/ Lisbet Lark 2011

...... At være inkonsekvent hele tiden er også at være konsekvent .... * .... Being inconsistant all the time is also to be consistent ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark 2011

Non potest mori, quae movet.
(Dén, der flytter sig, kan ikke dø) / ( The one, who move cannot die).
Lisbet Lærke / Lisbet Lark  Feb.2011.

Du kan ikke løse et problem, du ikke vil erkende ... * ... You cannot solve a problem, that you won´t  acknowledge ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark Marts 2011.

Du spilder kun din tid og dine ressourcer, hvis du ikke færdiggør værket .... * .... You only waiste your time and ressources, if you don´t finish your art work ....
Lisbet Lærke / Lisbet Lark. Marts 2011.

.... De havde alt ...... og nu har de mistet alt .... * .... They had it all .... and now they´ve lost it all ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark 14/3 2011.

Med vind-, vand-, eller solenergi .....- var det aldrig sket ....*... With wind-, water- or solar energy ... -it would never had happened ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark 15/3 2011.

I en uoprettelig krise, er sandheden det første offer ... * ... In an irritrievable crisis, the truth is the first victim....
Lisbet Lærke / Lisbet Lark 16/3 2011.

Mine svagheder er min styrke .... * .... My weaknesses are my strength ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark 9/5 2011.

.... Utroligt, at et menneske, der ejer så lidt kan have så meget at give... * ... Unbelievable that a person who own so little can have so much to give ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 15/6 2011.

... Enhver sag har 2 sider ... mindst ... * ... Everything has got 2 sides ... At least ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark 20/6 2011.
(Statement, der følger julehjertekunststykket "Peace and Harmony rundt om jordkloden... / ... Statement following her piece of Christmas Hear Art "Peace & Harmony" around the Earth)


Jeg elsker hårdt arbejde, kan se på det i timevis uden at blive træt .... * .... I love hard work, can watch it for hours without getting tired myself ....
Lisbet Lærke / Lisbet Lark. 21/8 2011.


... Godt, man ikke har mere end 7 m2 at rode på, hvis jeg havde 230 m2, ville jeg have 230 rodede m2. Iøvrigt er det ok at rode, hvis man gør det med stil ... * ...Thank God, I don´t have more than 7m2 to mess about, if I had 230m2, I would have 230 untidy squaremetres. Being untidy is OK, if you do it with style.
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 22/8 2011.


..... Sår.... Nogle heler op på 5 dage med hæfteplaster, - mens andre aldrig heler op, medmindre man vikler dem ind i masser af kærlighed... * ... Wounds... Some are healing up in 5 days with sticking plaster, - while others never heal unless you wrap them in lots of love ....
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 25/8 2011.

... Dén, der KUN rakker sin modstander og dennes ideer ned og projicerer egne svagheder over på ham eller hende, er løbet tør for de intellektuelle og kreative ressourcer, der behøves for at kunne skabe egne nye og spændende visioner... * ... The one, who ONLY energy tearing down their opponents and their ideas projecting his or hers own weaknesses upon them, has run out of the intellectual and creative ressources that is nesscesary to create their own new and exciting visions..
Lisbet Lærke / Lisbet Lark 13/9 2011

.... Det koster ikke noget at sige "tak" til andre mennesker .... Der går ikke noget fra én selv, når man påskønner andre .... * ... Saying "thank you" to other people does not cost anything .... You lose nothing, when you appreciate other people ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark 2/9 2011.

Dén, der aldrig har savnet, har aldrig elsket... * ... A person, who has never longed for another person has never loved...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark 6/10 2011.


... De, der går i andres fodspor, finder aldrig nye veje... * ... Those who walk in someone else's footsteps, never find new ways ...... 
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 7/10 2011.

..... Man er kun et offer, hvis man selv placerer sig i offerrollen eller accepterer, at andre gør det ... * ... You are only a victim, if you see yourself in the part of a victim, or if you accept that other peolple assign the victim part to you ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 24/9 2011.

Verden er ikke så stor, for vi kigger allesammen på den samme måne ...* ... The world is not so big, anyway, we´re all waching the same moon .....
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 10/10 2011.

.... Dén, der går efter udviklingen, går også efter udfordringerne  ... * ... Those who go for the development also go for the challenges ......
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 15/10 2011.

.. Alt stort har engang været småt ... * ... Everything big has once been small ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 6/11 2011.

Hvis man hele tiden går og er bange for at dø, kan man ikke leve .... * ...If you spend all your time being afraid of dying you cannot live ....
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 27/11 2011.

... Mange personlige kriser kan undgås, hvis man holder fast i tanken om, at intet nyt er godt nyt .... * ... You can escape from a lot of personally crisis, if you hold on to the thought that no news is good news....
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 5/1 2012

... At vente er ikke i sig selv et problem..... Problemet er HVORLÆNGE, man skal vente ... * ... Waiting is not a problem.... The problem is HOW LONG TIME you have to wait ....
Lisbet Lærke / Lisbet Lark 6/1 2012.

... Hvis du mener, du er rask, så er det, fordi du ikke er blevet undersøgt grundigt nok...* ... If you think you´re healthy, it´s because you haven´t been carefully enough examined....
Lisbet Lærke/ Lisbet Lark 2/2 2012.

Hvis man ikke kan lide lugten i bageriet, kan man ligeså godt fordufte, før man bliver brændt af .... * ... If you don´t like the smell in the bakery, you might as well evaporate before you get completely burned...
Lisbet Lærke/Lisbet Lark 13/2 2012.


For nogen er livet en dans på roser, mens andre er nødt til at tage hele turen igennem på tornene... * ... For some people lifeisabed of roses, while others are forced to takethe whole trip through the thorns.
Lisbet Lærke / Lisbet Lark 5/4 2012.

Livet er for dem, der lever det... * ... Life is for those who live it.
Lisbet Lærke / Lisbet Lark 5/6 2012.

Vo intet søger, intet får...  * ... If you don´t apply, you don´t get it. 
Lisbet Lærke / Lisbet Lark 5/6 2012. 

Ingen har lovet dig et nemt liv fra starten af, derfor er det ikke en selvfølge, at livet er nemt... * ... Nobody promised us an easy life from the beginning, therfore,please, don´t take it for granted that life is easy.
Lisbet Lærke / Lisbet Lark 7/6 2012.

Skæbnens veje er uransagelige. Nogle gange sker der noget tragisk i éns liv, som viser sig at give dig nye muligheder på uventede områder ... * ... The ways of destiny are past understanding. Sometimes tragic things happens in your life that turn up to give you new possibilities in uninspected fields.
Lisbet Lærke / Lisbet Lark 9/6 2012.


Alder er bare et tal ... * ... Age is just a number.
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 9/6 2012.


Her i universet findes der stjerner, som du ikke kan se, simpelthen fordi du har stjernekikkerten vendt og fikseret i den forkerte retning. Men det er jo ikke det samme, som at de ikke er der, vel? ...* ... Here in the universe, there are stars that you cannot see, simply because you have star telescope reversed and fixed in the wrong direction. But that is not the same as they are not there, right? ...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, 7/8 2012.

.... Jeg kan sagtens leve på en sten, - bare den er stor nok ... * ... I can easily live on a stone, - it just has to be big enough.... Lisbet lærke / Lisbet Lark 9/8 2012.


Lille stjerne på himmelen... hvor kommer du fra? ... og hvor ska´du hen?.... Du er der konstant, men kun stjerneskuddene bliver set, de stjerner, der falder ned... * .. Small star in the sky ... where are you from? ... and where are you going? .... You are there constantly, but only shooting stars are seen, the stars falling down.
Lisbet Lærke / Lisbet Lark 10/8 2012.SOMMETIDER ER DET DE SKRØBELIGSTE SKABNINGER, DER BESIDDER DEN STØRSTE STYRKE, ... * ...
*....SOMETIMES THE MOST FRAGILE CREATURES HAVE THE GREATEST STRENGTH
(Statement to WASHI-paper art "Magic Carpet").
Lisbet Lærke / Lisbet Lark  d. 9/11 2012.


Alle mennesker lever med risikoen for at dø. Der er bare nogle, der SELV vælger at løbe en større risiko end andre, og man kan jo ikke forhindre folk i at træffe et personligt valg . * . All people are living with the risk of dying. Some just choose themselves to take more risk than others, and you can not stop people from making a personal choice.
Lisbet Lærke / Lisbet Lark Jan 2013.


Der er dem, der underholder, og der er dem, der VIL underholdes. *. Some people entertains, others just wants to be entertained...
Lisbet Lærke / Lisbet Lark Oktober 2013.


Mestrer du sproget, så mestrer du verden omkring dig .. * ... Master the language and you´ll master the world around you.
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, December 2013.


Verden er så fuld af støj, at du ikke kan høre de virkelige skrig i stilheden.. * .. The world is so full of noise that you can´t hear the real screams from the silence.
Lisbet lærke / Lisbet Lark, Jan 2014. Statement to "Flex Furniture":

http://www.youtube.com/watch?v=kQZItVTg2ys

Ligegyldigt, hvor du er i livet, så find ud af, hvordan du kommer videre.... *... No matter where you are in life, your job is to find out how to proceed....
Lisbet Lærke / Lisbet Lark, August 2014.

(Statement for the woven Heart Art "Sherlock Holmes Portrait, which where at the London Art Biennale 2015).

 

 

Uanset, hvor meget, der mislykkes for dig, så husk, at det er bedre at forsøge, end slet ikke gøre noget... Lisbet Lærke, d. 6.feb. 2015. *. No matter how much you fail, remember it´s better to try than not doing anything at all.... Lisbet Lark Feb. 2015.

 

- I dag bliver en god dag. I morgen bliver alting bedre. (Lisbet Lærke, d. 19. juli 2015...)     *

- Today will be a good day. Tomorrow everything will be better. (Lisbet Lark, July 19th. 2015. ) 

 

- Hvis man er bange for at dø, så kan man ikke leve * If you are afraid of dying, you can´t live.

(Lisbet Lærke / Lisbet Lærke, July 25st 2015)

 

- My name is development.  

As long as I develop, I am.”  

(Lisbet Lark August 5th. 2015, after debuting as a naturalistisc painter and drawer and developing 6 new illustration lines in 2015).

 

 

Livet er farligt, man kan dø af det. Fra dét øjeblik vi fødes, er der kun én ting, der er 100% sikkert i vores skæbne: At vi skal dø på ét eller andet tidspunkt ...* ... Life is dangerous, you can die from it. From the moment we´re born, only one thing is sure: That we´ll die some day. (Lisbet Lark, Lisbet Lærke  Sept. 13th 2015).

 

Stilheden er en undervurderet luksus i vor tid ... * ...  Stilness is an unestimated luxery of our time.

(Lisbet Lærke, Lisbet Lark, Sept 22th 2015).

 

Hvis man ikke kommer ind i spillet, er man ikke med i det. / If you don´t get into the game you will not be a part of it. 

Lisbet Lark, Nov 8th 2017 , announcing artistically come back on international juried exhibitions after 1 1/2 years illness.


Hvis man ikke deltager i livet, har man ikke noget. / If you don´t participate in life, you don´t have any.

 Lisbet Lark Nov 8th 2017

 

Musik er lyden af følelser / Music is the sound of feelings

 Lisbet Lark , Jan 17th 2018.

 Dybt inde i dig findes en styrke, der er større, end du aner / Deep inside you there is a strength which is bigger than you know

Lisbet Lark, jan 2018Citater af Lisbet Lærke/ Quotations by Lisbet Lark
Redigeret af / edited by: Bent Voldby, Galleri Octopus Art.


Copyrights på citaterne: Galleri Octopus Art..
All rights reserved on the quotes: Galleri Octopus Art.