10-03-2013

Everybody has a talent... * .... Alle har et talent.

 (Dansk version af bloggen finder du nedenunder den engelske)

 

"That you didn´t get the education possibilities as a child is not the same as you don´t have the ability as an adult".... Quote: Lisbet Lark 2008.

 

Everybody has a talent. You just have to find it.

When I and my husband started the tiny gallery up, I had in Jutland, Gallery Octopus Art of 7m2, with me as the only artist, there was no one who believed in my artistic talent, and the surroundings did not think I would survive more than max 2 months in the small 8-sided pavilion without heat and toilet, which was called the "castle" in the vernacular. Even more ridiculous we were when I needed an artist student and chose to take my then 50-year-old man, Bent Voldby, as self financed student. There were so strong reactions at the fact that I as a woman took my elderly man in and not a young apprentice at both social media and P. Nørkjærs place that we chose to tone it down to get peace to work.

 

But love has no age.
Inborn talent has no age .
There were lots of young people who would like to be my art student, but none with more artistic talent and attention to details than the man who already in 1996, when we got married, saw my artistic talents, long before I had discovered them myself, and he has supported me ever since. We ran the place for about 3 years from 2009-2012, before we closed it and moved back to North Zealand because of our sick daughter. Since then I´ve quickly been recognized as both a paper artist and painter abroad and I have participated in a number of Danish film productions, while my kunstner student quickly became a superb  photographer. I had not gone as far as I am today without him.

 

So I'm super proud of my very first artist student, Bent Voldby, already debuts at the juried exhibitions as photographic artist, and he does it in the very first censorship, he participates in is just even better:


CONGRATULATIONS TO BENT VOLDBY with recognition and participation in "PORTRAIT NOW 2013" (JP Jacobsen's Portrait Award) at Frederiksborg Castle on May 4th to end of July this year. Bent participates with a large photographic art portrait of his favorite photo model ...... me . ..... And  to tell it like it is, it shows me multitasking artistic in my workshop in the same way as I have done ever since I worked at the only 7m2 in Gallery Octopus Art. I have kept my habits, even though I have plenty of space now in the studio in Kokkedal / Fredensborg, so all my furniture and tools still have dual function and I use the same furniture and utensils setup when I'm working. My workshop is no longer available to the public, so if you want to experience me in my workshop, it is a good idea to drop by The National Historical Museum , the Princess House, at the castle of Frederiksborg this summer and watch the big photo portrait, that´s called "GET OUT!".

Link to the "Portrait NOW 2013"-exhibition:

http://www.dnm.dk/UK/Forside.htm

 

I've finally pulled myself together to create an artist FACEBOOK page, "Art by Lisbet Lark / Lisbet Lærke", it´s  called,  and I would appreciate if you visit it and give it a "like" it if  like this web-site, witch is  mainly about me as an artist and what I work with.


But as my 1st student Bent Voldby has already been noticed in the Danish art world by bringing himself into a Danish juried exhibition before myself, I'd better ask my talented webmaster, Bent Voldby to clear an item of gallerioctopusart.dk to my student's artistic merit.

 

😙

Lisbet Lark.

 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Dansk version af bloggen 10/3 2013:

 

"Dét at man aldrig fik uddannelsesmulighederne som barn og ung er ikke ensbetydende med, at man ikke har evnerne som voksen," citat Lisbet Lærke 2008. 

 

Alle har et talent.

Man skal bare finde det.

Da jeg og min mand startede det lillebitte Galleri op, jeg havde i Nordjylland, Galleri Octopus Art på 7m2, med mig som eneste kunstner, var der ingen, der troede på mine kunstneriske evner, og omgivelserne mente ikke jeg ville overleve mere end max 2 måneder i den lille 8 kantede pavillon uden varme og toilet, som blev kaldt for ”Slottet” i folkemunde. Endnu mere til grin blev vi, da jeg skulle bruge en kunstnerelev og valgte at tage min dengang 50-årige mand, Bent Voldby, ind som elev. Der kom så kraftige reaktioner på, at jeg som kvinde tog min ældre mand ind og ikke en helt ung lærling både på de sociale medier og på P. Nørkjærs Plads, at vi valgte at tone det ned  for at få arbejdsro.

Men kærlighed har ingen alder.

Medfødte evner har ingen alder.

 Der var masser af unge, der gerne ville være min elev, men ingen med mere kunstnerisk talent og sans for detaljerne end den mand, der allerede i 1996, da vi giftede os, så mine kunstneriske talenter, længe før jeg selv fik øje på dem, og han har bakket mig op lige siden. Vi drev stedet i 3 år fra 2009-2012, før vi lukkede det og flyttede tilbage til Nordsjælland på grund af vores syge datter. Siden er jeg lynhurtigt blevet anerkendt som både papirkunstner og kunstmaler i udlandet og jeg har medvirket i en række filmproduktioner, mens min kunstnerelev  lynhurtigt gik hen og blev en  dygtig fotograf.  Jeg var ikke nået så langt, som jeg er i dag uden ham.

 

Så derfor er jeg superstolt over at min allerførste kunstnerelev, Bent Voldby, allerede debuterer på de censurerede udstillinger som fotokunstner, og at han gør det i den allerførste censurering, han deltager i, er bare endnu flottere:

 

STORT TILLYKKE TIL BENT VOLDBY med anerkendelsen og deltagelsen i ”PORTRÆT NU 20103” (J. P. Jacobsens Portræt Pris) på Frederiksborg Slot fra d. 4.maj til slutningen af Juli i år. Bent deltager med et stort fotokunstportræt af hans yndlingsfotomodel …… MIG. ….. –og øøøøh for at sige det som det er, så forestiller det mig multitaske kunstnerisk  i mit arbejdende værksted på samme måde som jeg har gjort, lige siden jeg arbejde på de kun 7m2 i Galleri Octopus Art på P. Nørkjærs Plads. Jeg har beholdt mine vaner, selvom jeg har god plads nu i atelieret i Kokkedal / Fredensborg, så alle mine møbler og redskaber har stadig dobbeltfunktion og jeg bruger den samme opstilling af møbler og redskaber o.s.v,  når jeg arbejder. Mit arbejdende værksted er ikke længere offentligt tilgængeligt, så hvis du vil opleve mig i mit arbejdende værksted, er det en god ide at kigge ind forbi Det Nationalhistoriske Museum, i Prisessefjøjen, Frederiksborg Slot til sommer og kikke på portrættet, der hedder: ”GET OUT!”

Link til "Portræt NU 2013"- udstillingen:

http://www.dnm.dk/dk/Portr_aelig_t_Nu__2_13.htm

 

Jeg har langt om længe fået taget mig sammen til at lave en kunstner FACEBOOK side,  ”Art by Lisbet Lark / Lisbet Lærke” og jeg vil sætte stor pris på, hvis du går ind og ”synes-godt-om den, hvis du kan lide denne hjemmeside, der jo primært handler om mig som kunstner og hvad jeg arbejder med.

Men da min 1. elev Bent Voldby allerede har gjort sig bemærket i den danske kunstverden ved at bringe sig selv ind på en dansk censureret udstilling før undertegnede, må jeg nok hellere bede min dygtige webmaster, Bent Voldby  om at rydde en underside på gallerioctopusart.dk til min elevs kunstneriske meriter.

 

😙 

Lisbet Lærke.