19-01-2012

Kan man redde hele verden? Can you save the whole world? .

NEPAL2010

Nej. det kan man ikke, men man kan gøre en forskel et sted, hvor man virkelig kan se, at éns bidrag og indsats batter, og jeg har altså valgt at støtte projekt NEPAL2010, der skal igang med at bygge en Dansk Skole og Herberg for forældreløse gadebørn i Katmandu i NEPAL, og da jeg er en kunstner, der indtil nu hverken har fået kunststøtte, fondsstøtte, eller anden økonomisk bistand, men selv skal finansiere min egen fremdrift og knokle mig fremad uden hjælp, ser jeg mig desværre IKKE i stand til at støtte alle de danske VELFÆRDSORGANISATIONER, der støtter svagtstillede danske børnefamilier. Jeg HAR valgt den organisation, jeg vil støtte... SÅ I FOUNDRAISERE: VIL I IKKE GODT LADE VÆRE MED AT BLOKERE VORES TELEFON OG MAILBOX MED TIGGER-HENVENDELSER OM DONERING AF STORE KONTANTBEBELØB til støtte for danske børn, hvis forældre ikke har råd til at give dem fjernsyn, PC´ere, mobiltelefoner, biler o.s.v., I blokerer vores telefon for de vigtige opkald omkring loppemarkedseffekter, som folk ønsker at købe pr. langdistance på loppemarkedet til fordel for forældreløse nepalesiske børn, der sover på gaden i vintertemperaturer i ført næsten ingenting, og som er mishandlede, sultne og misbrugte, fordi de ikke har forældre til at sørge for dem og passe på dem, og som ikke kan komme ud af deres situation, fordi de ikke kan få en uddannelse. Børn helt uden en fremtid. Det er dém, Den Danske Skole / herberg i Nepal kommer til at hjælpe, så de kan tage del i opbygningen af landet.

Også tilbage til loppemarkedet:
Vi er i Galleri Octopus Art igang med en NEPAL2010-indsamling, hvor vi i weekenden har et loppemarked med mine private ejendele, d.v.s alt, hvad der befinder sig i pavillonen, er ting og sager fra min privatbolig..... Nogle af delene har været promoveret i en uges tid rundt omkring.... Og er du én af dem, der går forbi Galleri Octopus Art og kigger hver dag, så vil du kunne se, at en meget stor portion (flere hundrede LEGO-klodser), der står ved døren i pavillonen, allerede er reserveret /solgt og afventer betaling....
Den er såmænd solgt superbilligt til et purungt studerende forældrepar på SU i København .... Så påstanden om, at vi ikke støtter danske mindrebemidlede børn og børnefamilier er en sandhed med modifikationer...

Loppemarkedet er åbent lørdag d. 21/1 og søndag d. 22/1 kl 10-13, p.gr.a pladsmangel inde, kigger man på varerne udefra og ind i pavillonen, også køber man dem ved lugen, der denne dag er åben. Vi får hverken løn eller husleje fra NEPAL2010 for at afholde det. Vi har ingen byttepenge,da alle betalinger går direkte ned i indsamlingbøtterne fra NEPAL2010, der er stillet frem, og som afleveres uåbnede til NEPAL2010, når denne indsamlingsrunde er slut i starten af marts 2012..

Ønsker du at følge byggeriet af Den Danske Skole og Herberg i NEPAL, der forventes at kunne starte ca. maj 2012, så kan du blive medlem af projekt NEPAL2010 på følgende måde: .......
Gå i banken inden 1. marts 2012 og indsæt 100 kr på følgende konto:
Regnr: 7780 kontonr: 1942010
Skriv i tekstfeltet ordet: "Medlem"
Husk også at skrive dit navn og din E- Mail adresse på indbetalingen, så vil du kunne følge med i din mailbox, hvordan skolen / herberget gror op ad jorden derovre, samt det efterfølgende hjælpearbejde, der sættes igang ...Vel mødt til
NEPAL2010 loppemarked i Galleri Octopus Art, P. Nørkjærs Plads 20, 9800 Hjørring.

Lisbet Lærke.


English version:
Can you save the whole world?
No you cannot...... and I cannot, but you can chose to work for a project where your work really makes a difference.... I´m just a financially unsupported artist, I have to work hard myself to get ahead by own help, and therefore I´m not able to support all you wellfare organisations who raises money for European families, who cannot give their children PC, mobile, television, a.s.o.... I have chosen the Aid organisation I want to support, so please, foundraisers from all other organisations, don´t block my phone and E-mail box with begging for large amount of cash money for those families, you´re blocking my phone and mailbox for people, who wants to buy things from my NEPAL2010-jumblemarket, that supports children who are sleeping outside in the streets of Katmandu in winter temperatures, children who are almost without clothes, sick, abused and hungry, because they have no parents to take care of them, children who cannot get out of their situation, because they cannot get an education. Children without a future. That´s the children, that The Danish School and hostel is going to help, så they can take part in building up the country.

Wellcome to NEPAL2010 - jumble market in Gallery Octopus Art.

Lisbet Lark.