24-11-2012

Så der kortfilm på youtube ... * ... Me in a short films on youtube.

Medens jeg havde papirkunst med på den censurerede udstilling "Watermarks" i USA, havde jeg en mindre karakterrolle som mor i en etisk kortfilm, produceret af studerende på Aalborg Universitet, AAU / CPH Medier/ Informatik, 1.semester. Det er meget sjovt at se sig selv på film, også selvom jeg som min mand siger "spiller en helt anden kvindetype, end jeg er i virkeligheden", og han slet ikke kan kende min konede styling og bevægelser. Men jeg skal jo netop heller ikke være Lisbet Lærke, jeg skal være dén person jeg bliver instrueret til at spille, og jeg skal gøre det på en naturlig måde, selvom jeg også på dette felt er helt autodidakt. Om det er lykkedes, må du selv vurdere. Iøvrigt har jeg aldrig selv fået børn på dén måde, jeg har gjort brug af naturmetoden og altid vidst, hvem faderen til mine børn er, ligesom jeg også i modsætning til min film karakter har været gift siden Ruder Konge var knægt. Det eneste hun og jeg har til fælles er, at vi begge tilhører en efterhånden uddøende race af 47-årige kvinder, der kan klare os i universet med leverpostejsfarvet hår og stort set uden at bruge makeup.,. De unge talentfulde filmmagere hedder: Astrid Dalsjö, Malene Tausø Keilow, Amalie Hillebrandt og Pernille Tausø Bak,, og min filmsøn heder Ferdinand Gladbak ..................................................................................................................................................
English version:
While I had paper art on the juried exhibition "Watermarks" in Cleveland, Ohio, United States, I had a minor character role as a mother in this ethically short films produced by students at Aalborg University / CPH Media / Informatics, 1st semester. The film is called "Far til 104", translated title: " Father of 104". It is very fun to watch oneself in this film, even though I as my husband says "plays a very different type of woman than I am in reality," and he did not recognize my matronly styling and movements. But playing another persons character I just MUST NOT be Lisbet Lark, I should be the one person I´m directed to play, and I'll do it in a natural way, though I´m completely autodidactic here, too. Whether Í succeedeed, is up toyou to decide yourself. Incidentally, I´ve never had children in that way, I´ve practised the natural method always knowing the father of my children just as I also unlike my film character has been married since ancient times. The only thing she and I have in common is that we both belong to a gradually dying breed of 47-year-old women who can succeed in the universe with liver pate colored hair and virtually without using makeup..... The names of the young gifted filmmakers are: Astrid Dalsjö, Malene Tausø Keilow, Amalie Hillebrandt og Pernille Tausø Bak, and my "film sons" name is Ferdinand Gladbak.
..... Lisbet Lærke / Lisbet Lark