25-10-2014

Provokation.

(Obs! Den danske udgave af bloggen ligger nednunder den engelske)

 

 "No matter where you are in life, your job is to find out how to proceed" (statement woven Heart art: Sherlock Holmes Portrait)

 

"What do you need enemies for, when you´ve friends like these?" (Statement my painting: Nude in the 21st censtury1, self- portrait).

 

-are my statements for my 2 artworks selected for the London Art Biennale in Chelsea Old Town Hall , London Jan 20th- 25th 2015....- and naturally they´re inspired by my own life the last year.

 

Dealing and fighting with flood in private life losing almost everything I owned and not being able to work through 1/2 year hasn´t been easy. Especially not at the same time as dealing with the "who-do-you-think-you-are"-low and jalousi over the fact that a museum has now been opened with a permanent solo exhibition of my invension each year(Julehjertemuseet) has cost me friends, especially artist friends.

 

But really, I´m not taking any cutomers from any of you, I´ve my own "fan-club", and to be honest:

 

Life is unfair. It´s been unfair to me , too,  right from the beginning, as I ´m born into a family, who hasn´t been supporting at all, about my artistically inborn skills like all off you who are born into famous artist families with al the right names. So the fact that I´m  obtaining my peers recognized artists is absolutely fair. If I´m born with the same or better inborn artistically skills as you, why shouldn´t I get treated fair at my age, just because my skills have been discovered too late to get me into the art academies in Denmark, where they don´t take students over the age of 35 y.o. ? My artistically skills where discovered when I was 44 y.o.  and started my own galley in 2009, because nobody wanted to exhibit my stuff because I was not an approved artist... Now I´ve obtained you, and so that´s wrong, too. 😀

 

The webmaster of this site has changed the front and design, now showing both artworks, and the selection of them is obviously such a provocation, that I´ve got a lot of negative response from other artists saying "It´s not art", just because paper art and especially not woven heart art) is considered a hobby in the Northern countries and it´s a provocation, and I´ve got my very 1st painting showing a naturalistic painted person selected for a juried exhibition. That it is a biennale isn´t doing any better. Obviously, it´s "unfair", that I who has absolutely no art education can do that while people educated at the art academies can´t get their stuff into biennales.

 

But guys: When my stuff are selected for a juried exhibiton, a biennale it is absolutely out of dicussion: IT IS ART!

 

Anyway, we had a great start at the Woven Heart Art museum (Julehjertemuseet), and I´m so greateful to those people who has given their voluteer work through 3 years building it up for me. Thanks!

www.julehjertemuseet.dk

Best regards and thank you very much for recognization of me as a potraiter within 2 different kinds of art and antique furniture restaration and for selecting me for the 2nd time out of 2 possible as an artist at the London Art Biennale 2015

Lisbet Lark.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Dansk version af bloggen "Provokation."

  "Uanset, hvor du er i livet, så er dit job at finde ud af, hvordan du kommer videre (statement til mit Julehjertekunstværket: "Sherlock Holmes Portræt", 2010).

 

 "Hva´ska´  du med fjender, når du har venner som disse? (Statement til mit maleri:"Nude in the 21st century1, self- portræt, 2014 ) (Oversat: Nøgen i det 21. århundrede)

 

 -er mine statement til mine 2 udvalgte værker, der skal afsted på London Art Bienalen 2015 in Chelsea Old Town Hall , London d.20.- 25 januar og naturligvis er de inspireret af begivehederne i mit eget liv i det seneste år...

 

 At håndtere og kæmpe med et oversvømmet hjem miste næste alt , man ejer og ikke være i stand til at arbejde i et 1/2 år har ikke været nemt. Specielt ikke, når man samtidigt skal håndtere Janteloven og andres jalousi over det faktum, at der er blevet bygget et museum til mine flettede julehjerteopfindelser i 2009- 2010 og at det nu er blevet åbnet, så jeg har en permanent udstilling hvert år på Julehjertemuseet. Det har kostet mig en del venner, især kunstnervenner.

 

Men i virkeligheden tager jeg ikke nogen kunder fra jer, jeg har min egen fanklub, og ærligt talt:

 

Livet er uretfærdigt. Det har også været uretfærdigt overfor mig lige fra begyndelsen, da jeg er født ind i en familie, der overhovedet ikke har støttet mig omkring mine medfødte kunstneriske evner ligesom alle I, der er født ind i berømte kunstnerfamilier med de rigtige efternavne. Så det faktum, at jeg bare indhenter mine jævnaldrende anerkendte kunstnere er absolut retfærdigt. Hvis jeg er født med de samme eller bedre kunstneriske evner, end I er, hvorfor skulle jeg så ikke blive retfærdigt behandlet i en talentudvælgelse i min alder, bare fordi mine kunstneriske evner blev opdaget alt for sent til, at jeg kan komme ind på kunstakademierne i Danmark, hvor de ikke tager folk ind over 35 år? Mine kunstneriske evner blev først opdaget, da jeg var 44 år og startede mit eget galleri, fordi ingen ville udstille mine ting, fordi jeg ikke var en anerkendt kunstner. Nu har jeg indhentet det i rigeligt mål, også er det også galt...🙂

 

Denne sides webmaster har ændret forsiden og designet, så det nu viser begge kunstværker, og udvælgelsen af dem er åbenbart så stor en provokation, at jeg har fået masser af negativ respons fra andre kunstnere i retning af udtalelser som: "Det er ikke kunst, dét du laver, du er talentløs!"

 

Bare fordi papirkunst ikke er anerkendt i Danmark og især ikke julehjertekunst, der betragtes som en hobby,  og fordi jeg har fået mit allerførste  maleri af et naturalistisk nøgent menneske ind på en censureret udstilling, også endda på en biennale. Det gør ikke sagen bedre!

Med hensyn til maleriet. Hvorfor tage en flere år lang omvej, hvis man kan stryge direkte ind på toppen? Tilsyneladende finder folk det unfair, at jeg, der er uden kunstnerisk udannelse kan gøre dét, mens  folk, der har gået på kunstakademiet ikke automatisk kan komme ind på biennaler.

 

Men folks: Når noget er blevet antaget på en censureret udstilling, en biennale, er det absolut udenfor enhver diskussion: DET ER KUNST! 

 

Anyway, vi havde en fin start på Julehjertemuseet og jeg er SÅ taknemmelig overfor de frivillige udenfor Gribskov, der har arbejdet i 3 år på at få bygget et museum op til min opfindelse. TAK!

 

www.julehjertemuseet.dk

Link til fremvisning af det antagne julehjertekunstværk på London Art Boennalen 2015:

http://www.youtube.com/watch?v=R7N48WSL4pM

 Julehjertemuseets åbningstider resten af året er:

 

26. oktober 2014

8.-9.nov 2014 / Nov. 8th.- 9th. 2014.

22.-23.Nov 2014 / Nov 22th- 23th 2014.

6.-7. dec 2014 / Dec 6th- 7th 2014.

13.- 14 dec 2014 / Dec 13th- 14th 2014.

Alle de nævnte datoer kl 12- 16

Større grupper (4 pers.og derover, f.eks institutioner m.v. ) kan bestille tid til at se museet udenfor åbningstiderne. Bestil helst i god tid forinden, så vi kan nå at skaffe frivillige til at åbne for jer.  Museets første  "børnehavedag" med besøg fra børnehaver i Helsinge, fandt sted 4 dage efter åbningen, og var en succes.

Dejligt med liv i udstillingen!

 

 

De venligste hilsner og tak til de, der ved biennaleudvælgelsen har anerkendt mig både som papirkunstner, som maler, portrættør indenfor 2 kunstarter og som antik møbelrestauratør og udvalgt mig for 2. gang ud af 2 mulige til at repræsentere Danmark på London Art Biennalen.

 

 

 

 

Lisbet Lærke, Kulturhulen, Tisvildeleje.