09-10-2014

Baaaaaad girl!

( Den danske version ligger nedenunder den engelske)

 

English version:

 30.500 ……. I feel  overwhelmed. Who are all these people, who have visited www.julehjertemuseet.dk and followed our volunteer building up of The Woven Heart Art Museum for my invention: The 6 stripped woven paper heart, and those with different front and reverse? When we started the website 22 months ago, I didn´t even in my wildest dreams imagine that so many people were interested in my original paper art. Thank you! It´s been a 3 years long tough journey for a project that people laughed at me calling me a stupid fool saiying: “How can you build a museum for something that in the Nordic countries isn´t art, but a hobby at Christmas.” Welll, I´m a professional woven heart artist, and I´m exhibiting my woven heart art all over the world at travelling exhibitions, permanent exhibitions, a. o. t building the artistically cuturel bridges, that we Danes need so much international, so why shouldn´t there be a place for them here in Denmark, where I´ve invented them? The number of visitors on a web-site for a museum, which has not even opened yet, shows that there is a place for it, no matter where I put it on Earth and in a project that have travelled with me through the country from Northern Jutland back to the Copenhagen area, where I´m born.  My opening exhibition at the woven heart art museum“From 2-6” not only shows my development from using the ordinary 2 colurs / 2 strips with same symmetrically subjects on front and reverse to inventing and creating 4-6 stripped woven hearts with different and asymmetrically front and reverse. It also shows the development from a hobby to a kind of art, that till now only I can create.

 

Concerning the public assertion here in DK that it is “only” a hobby I´m doing and not an approved art form, let´s bet about it, when you visit me at the museum – and bring your big purse, my next goal is namely to make woven heart art into an approved art form before my opening exhibition at the museum ends at Christmas. 

Welcome to the woven heart art museum!

 

Other breaking news: 

My painting, a self- portrait “Nude in the 21st century1” (finished 2014 in Tisvildeleje, Denmark) , which you´ve been able to follow in a photo album on FACEBOOK, from my early ideas and drawings at the canvas and where I´ve tried to learn myself to paint a naturalistic naked person for the first time in my life, has…..- please fasten your seatbelt so it won´t blow you down from your chair……..- it has been selected for the London Art Biennale 2015……. – and that good news has left my FB- profile in a state of chock. Someone said: I think it’s the first time in art history that a painters first naturalistic painting with a naked person has been selected for a juried exhibiton or at least a biennale..  Another reaction:  That´s unlikly!  ….- and otherwise my profile is now in a state of noisy stillness….. Almost no congrats…. Nothing … 

Well, ha, ha, ha I know I´m annoying and a baaaad girl, but: 

 Get over it! ….- if this news blow you off your chair, one of the other  Danish pieces of artworks selected for the London Art Biennale 2015, is also mine, too- and it will keep you breathless down there. I´ll publish which one it is later. It has to be consumed in small bits. 

I´ll leave these news stand on your screen for a while… 

 

Lisbet Lark, former abstract painter, selected awarded artist at the London Art Biennale 2013, selected artist the London Art Biennale 2015, permanent exhibitor at the Izmir Book and Paper Art museum (Woven Heart Art) ...  o. s. o, a. s. o...

 

Kulturhulen, Tisvildeleje, d. 8/10 2014.

 

 -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

 

Danish version af bloggen: "Baaaaaaaad girl!" 8/10 2014.

 

30.500 ……. Jeg er overvældet. Hvem er alle disse mennesker, som har besøgt www.julehjertemuseet.dk og fulgt vores frivillige arbejde med at opbygge Julehjertemuseet til min opfindelse: Det 6 strimlede / 6farvede flettede hjerte og dem med forskellig for- og bagside? Da vi startede hjemmesiden for 22 måneder siden, forestillede jeg mig ikke i min vildeste fantasi at så mange mennesker var interesseret i min originale kunstart. Tak! Det har været en 3 år lang hård rejse i et projekt, hvor folk har grinet af mig og kaldt mig for en dum idiot og sagt: Hvordan kan du bygge et museum for noget, der i de nordiske lande ikke er andet end en hobby ved juletid? Welll, jeg er professionel julehjertekunstner, jeg udstiller det overalt i verden på rejsende udstillinger, permanente udstillinger, som den kunstneriske kulturelle brobygning,  Danmark har så meget brug for internationalt, så hvorfor skulle der ikke være plads til det her i DK, hvor jeg har opfundet dem?

Antallet af besøgende på et website for et museum, der ikke er åbnet endnu, taler sit eget klare sprog, viser at der er plads til det, uanset hvor jeg placerer det henne. Et projekt, der har rejst med mig gennem landet fra Nordjylland og tilbage til Københavnsområdet, hvor jeg er født og opvokset.  Min åbningsudstilling "Fra 2-6" på Julehjertemuseet viser ikke kun  min udvikling af flettede papir hjerter fra at bruge 2 stykker papir med samme symetriske motiv på begge sider til 6 stykker papir med forskellige asymetriske motiver på for- og bagside. Det viser også udviklingen fra en hobby til en selvstændig kunstart, som kun jeg er i stand til at skabe.

 

Hvad angår den offentlige opfattelse i de nordiske lande, at det "bare" er en hobby jeg laver og ikke en anerkendt kunstnart, så lad os vædde om det, når du besøger museet, - og tag din store pung med. Mit næste mål er nemlig at få min videreudvikling af den danske tradition, det flettede papir julehjerte anerkendt og dermed opgraderet til en selvstændig kunstart på lige fod med malerier og anden billedkunst. – før min åbningsudstilling "Fra 2- 6" slutter på julehjertemuseet til jul i år.

 Velkommen til Julehjertemuseet! 

 

Andre breaking news:

Mit maleri, selvportrættet “Nude in the 21st century 1” (Færdiggjort i sept. 2014 i Tisvildeleje, Denmark), som man har kunnet følge i et fotoalbum på FACEBOOK lige fra mine tidligste ideer og tegninger på lærredet og til det færdige arbejde og hvor jeg har forsøgt på at lære mig selv a male et nøgent menneske for 1. gang i mit liv, er ..... - spænd lige sikkerhedsbæltet, så du ikke dratter ned ad stolen,... - Det er blevet censureret igennem til London Art Biennalen 2015……. – og den gode nyhed har efterladt min FB-profil i chok. Én skrev: Jeg tror det er 1. gang i verdenshistorien, at en kunstmalers 1. forsøg på at male et naturalistisk nøgent menneske kommer med på en censureret udstilling, ihvert fald en biennale. En anden reaktion: Det lyder usandsynligt! ….- også er min profil ellers nu i en tilstand af larmende stilhed... Næsten ingen lykønskninger..... Ingenting...  

 

Well, ha, ha, ha jeg ved jeg er en sleeeeeeeeem pige nu, men:

GET OVER IT!

….- hvis denne nyhed blæser dig ned af stolen, vil ét af de andre antagne danske kunstværker på London Art Biennalen 2015, også mit, holde dig liggende lamslået dernede. Jeg vil senere offentliggøre, hvilket værk, der er tale om. For det skal vist indtages i småbidder.... 

 Vi lader lige billedet stå et øjeblik...

 

 Lisbet Lærke, tidligere  abstrakt maler, selected awarded artist på London Art Biennalen 2013 (optiske illusioner, malerier) , selected artist på London Art Biennalen 2015 ,…. Permanent udstiller på Izmir Book and Paper Art Museum, Tyrkiet ( 6-strimlet Julehjertekunst) , ... o. s. v., o. s. v...

 

Kulturhulen, Tisvildeleje, d. 8/10 2014.