23-04-2014

Hej Herlev! / Hello Herlev!

(Den dansk udgave af bloggen ligger nedenunder den engelske)...

 

Well, now I appeared in a Danish newspaper with the headline: "I want the light into my life". Modestly: Thank you for agreat article.

The article begins with a decription of my new home in Herlev, and to be honest myself: It looks deadly right now, ´cause the night to March 26th my home were hit by a big rain water flood. The fact, that in the article is mentioned "a water damage". A slightly understatement, which gives the reason for the absence of all the exciting stuff in my home: Art, music instuments, original drawings, notes a.s.o., so there was no funny stuff left at all to write about or photograph. It might take a long time before we get it back, ´cause the construction of the building is wrong.  

 

"The pitch" is shaped like a funnel turning downwards, and the rain water therefore runs in  gutters through inner walls in the apartments between bathrooms and bedrooms, naturally, where all the tecnically installations are, like internet, telephone, and switchboards. No less than a genious arkitectonically idea. The architect must have drawn the building sketches after a wet evening in town, ´cause how often are gutters waterproof? NEVER! We have water in the horizontal divisioners, in the walls and under our wood floors. We live on the ground floor, so we get water each time it rains from now.

 

It had rained the night before the interview, so it took the hole morning before the journalists came to make our home look just a little bit presentable and NOT like a gipsy camp. The dehumidifier, which makes so much noise, that we can´t have a talk in our own home, was switched off, - and the worksmen from our building owner, which had proclaimed their arrival the same morning for tearing wet wall paper down, cancelled their visit, when they heard, that a couple of journalists were here at the same time...

 

A lot of our stuff were damaged by the water, but I succeeded in gathering the 5 undammaged things we´ve left and some of the plants from my "hurricane plant hospital" and oragnize it to a cosy corner where the interview and photo could take place.

 

People gave me a lot of destroyed plants, mostly hibiscus bushes after the hurricane "Bodil" in october last year from smashed sun launges, ... and believe me:... While we´re running around with breathing trouble emtying dehumidifier buckets, my tropically plants are going crazy flowering in the heat, the sun and the moist. We sometimes have the feeling that we´re on Hawaii or in the rainforrest, even on a sad rainy day....

B.r.

Lisbet Lark.

 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Dansk version af bloggen d. 23/4 2014. "Hej Herlev!"

 

Så kom man lige i Herlev Bladet under overskriften: "jeg vil have lyset ind i mit liv". Ydmygst: Mange tak for det: Artiklen indledes med en beskrivelse af mit nye hjem i Herlev, og indrømmet: Det ser dødsygt ud for tiden, for natten til d. 26/3 blev vi ramt af en stor regnvandsoversvømmelse af boligen, dét, der i artiklen omtales som "en vandskade". En mild underdrivelse, der ligesom begrunder, at al det spændede i mit hjem, var blevet fjernet: Kunst, musikinstrumenter og orginalskitser noder m.v, og deponeret af forsikringen, så der overhovedet ikke var noget som helst sjovt at skrive om eller fotografere. Det er fortsat deponeret på 4. uge og det er uvist, hvornår vi kan få det igen, men tidligst, når man føler sig sikre på, at vi ikke får vand næste gang det regner...- og det kan godt have lange udsigter, eftersom det er konstruktionen af bygningen, den er gal med.

"Rejsningen" på taget er formet som en tragt, der vender nedad, og regnvandet løber derfor ned i tagrender. der går ned gennem en indervæg midt i lejlighederne mellem badeværelse og soveværelser, naturligvis dér, hvor alle de tekniske installationer, såsom internet, telefonforbindelse og strømtavle også befinder sig. Et intet mindre end genialt arkitektonisk påhit. Bygningstegningerne må bestemt være blevet til efter en våd aften i byen, for hvor tit er det lige, at tagrender er tætte? ALDRIG! Vandet er i etageadskilleserne, i væggene og under gulvet. Vi bor nederst, så vi får vand, hver gang det regner.

 

Det havde regnet om natten, så det tog hele morgenen inden journalisterne kom at få boligen til at se nogenlunde præsentabel ud og ikke ligne en sigeunerlejr. Affugteren, der larmer, så man ikke kan føre en normal samtale, blev slukket,- og bygherrens håndværkere, der ellers samme morgen havde meldt deres ankomst for at rive vådt tapet ned, skulle ikke nyde noget, da de fik at vide, at vi fik journalister på besøg samtidigt.....

 

En stor del af familiens ejedele er vandskadede, men det lykkedes mig i hast at få etableret et "hyggehjørne" med de 5 uskadte ting, vi har tilbage og nogle af planterne fra  mit "orkanplantehospital," hvor interviewet og fotografering kunne finde sted.

 

Jeg fik en masse ødelagte planter, flest hibicusser, forærende efter orkanen "Bodil" i oktober sidste år fra ejere af knuste udestuer,...- og tro mg: Mens vi andre render rundt med vejrtrækningsbesvær og tømmer affugterspande, så går mine tropiske planter amok med blomstringen i solen, varmen og fugten, så man føler, man er på Hawaii eller i Regnskoven selv på en trist regvejrsdag ...

 

V.h

Lisbet Lærke,

affugterspandtømmer, vandopsøpper og oversvømmelseoverlevende.

 

 "NCC,- forvent lidt mere." .... Hvad? .... Vand?...