05-04-2014

Bitterhed er et valg / Bitterness is a choise.

(Dansk udgve under den engelske, and I´m sorry; no French verson this time).

 English version:

 

"Life is too short for bitterness. Let it go, and you´ll experience that you set yourself free in a way, you didn´t think was possible."

Quote: Lisbet Lark, 2006.

 

 A lot easier to say than to practise. Having a re-surgery at the same time as having ones home flooded by rainwater because of shoddy construction work, basically it´s NOT a signal to give up and put yourself in a corner, though it was what I felt like. You can do that when you get old. Anyway, when the flood is driving you out of your bed at 3.14 in the morning, while you´re "taking good care of yourself, not lifting anything heavy or overstrain", you might consider if the "taking care of yourself in real life wouldn´t include opening the rest of your life and use the possibilities that opens to you, when your whole artistically life at home from art to music instruments has been taken away from you and replaced by a noisy dehumidifier with no time limits on.

 

So a few days after my re-sugery, I pulled myself together and went out as a model on a 1920´es photoshoot.(Menu photo with the golden cap in left corner of this website for the time being).

 

Film school students and acting students have a very small amount of money to live from through their 4 years education in Denmark, and after that they start on a working life with an unsecure income. During their education they´re expected to deliver examination productions in top quality, but they receive no money to finance them with, and therfore, they´re depended on getting people, who knows their stuff and wants to help them realizing thier examination projects in a short terme. It´s the future Danish Film Award-winners the Danish society is treating like that, and therefore, I support them in my own way by sometimes taking out 1-2 days of my professional working chalendar and act in their productions, when they need it. I did that too, the other day when I helped a group of students from the National Actors school i Denmark (Statens Teaterskole), when they recorded a examination film, an 1800-century production. (Photo left corner of this blog, blue dress).

 

In the name of rationalization I have to admit that moving my personal focus away from my own private problems created by other people being bitter the rest of my life and going out to open the rest of my life by helping other people, is a great mentally surviving strategy, ´cause you don´t stop. Anyway with all in all 3 castings wearing stiches in my stomach I´ve got myself going again, though there´s a whole week to my stiches are taken after 3 weeks healing up.

 

 

Anyway, I´ve 2 spring exhibitions. 1 travelling i Germany, ("Abamdoned", illustration) and 1 in Tisvildeleje Denmark, cardboard installation, eco-design "Flex Furniture". Info on the front of this web-site). 

 

Lisbet Lark.

 

 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

 

Dansk version af bloggen d. 5/4 2014: " Bitterhed er et valg" / "Bitterness is a choise"...."

 

"Livet er for kort til bitterhed. Slip den, og du vil opdage, at du sætter dig selv fri på en måde, du ikke troede var mulig. "

Citat: Lisbet Lærke, 2006.

 

Væsentligt nemmere at sige, end at efterleve. Men at man er blevet opereret om og éns hjem samtidigt er blevet oversvømmet med regnvand p.gr. a byggesjusk er jo dybest set IKKE et signal til at sætte sig hen i en krog og resignere, selvom det er dét, man har allermest lyst til. Det kan man gøre, når man bliver gammel. Når man alligevel bliver jaget ud af sengen af vandmasserne kl 03.14, mens man ligger og "passer på sig selv og ikke må løfte noget eller overanstrenge sig", kan man jo ligeså godt blive oppe og overveje, om ikke dét "at passe på sig selv" i virkeligheden indebærer at gå ud og tage hul på resten af sit liv og bruge de muligheder, der byder sig, når nu hele éns kunstneriske univers fra billedkunst til musikinstrumenter hjemme er blevet fjernet og erstattet af en larmende affugter på ubesemt tid.

 

Så få dage efter operationen var jeg ude på et "1920´erne modelshoot."(Menufotoet med guldhuen i venstre øverste højre af hjemmesiden lige for tiden).

 

Filmskoleeever og skuespillerelever har som oftest kun en SU at leve for under deres uddannelse, som tager 4 år, hvorefter de kommer ud til et usikkert indtægtsgrundlag. Under skuespilleruddanelsen forventes de så at levere eksamensproduktioner i topkvalitet, men de får ingen penge til at lave dem for, og de er derfor meget afhængig af at kunne skaffe folk, der kan deres kram, og som vil hjælpe dem med kort varsel. Mine damer og herrer! Det er fremtidens danske Oscarvindere, Bodilvindere, Den Gldne Palmer vindere, ZULU- vindere o.s.v. som samfundet tilbyder disse usle arbejds- og studievilkår. Derfor støtter jeg dem i ny og næ, ved at hive 1-2 arbejdsdage ud af min egen prof. kalender og spille med i deres eksamensproduktioner. Det gjorde jeg også forleden, da en gruppe skuespillerelever fra Statens Teaterskole i København i en fart skulle have optaget nogle scener til en 1800-tals eksamensproduktion. (Se det lille indsatte foto i venstre hjørne af denne blog, blå kjole). Alle studerende på SU har det svært for tiden, men der er nogle uddannelser, der er dyrere at tage end andre. F.eks er det dyrere at være skuespillerelev og skulle producere film- og teaterstykker som eksamensopgave, fordi der skal skaffes locations, kostumer, rekvisitter og skuespillere, end at skulle aflevere en skriftlig eksamensopgave på universitetet.

 

I efterrationaliseringens navn, kan jeg konstatere, at dét at flytte sit personlige fokus og gå ud at tage hul på resten af sit liv ved at hjælpe andre, når man selv står i problemer til halsen og kunne være bitter resten af sit liv, er en udemærket overlevelsesstrategi rent mentalt, for man når ikke at gå i stå. Ihvert fald så er jeg med i alt 3 castinger medns jeg har haft sting i maven kommet i gang igen, selvom der er en hel uge til stingene skal tages efter de 3 ugers opheling.

 

Iøvrigt, så har jeg 2 forårsudstillinger, én rejsende i i Tyskland, "Abandoned", (illustration), og én i Tisvildeleje, "Flex Furniture" (Papinstallation, eco-design). Info: Se forsiden af denne hjemmeside. 

Lisbet Lærke.