17-03-2014

Flex Furniture.

(Den danske udgave af bloggen ligger nederst, jeg er stadig igang med at lære fransk, så bær lige over med mit franske, hvis du læser den udgave igennem også. Jeg har været igang med at lære fransk i 6 uger nu).

(I´m still trying to learn French, being studying French language for 6 weeks now, so please, make allowances with my French language).

 

English version

Well, you can´t win each time...

My cardboard installation "Flex Furniture" left the competition Paris Prix COAL 2014 just before the finalists where chosen last week. Instead of feeling sorry about it, I chose to jump at the train, that was waiting for me, a very small group of Danish investors, who want to help me realize "Flex Furniture". It´s amazing what this group has reached in only 1 week, just look at their brand new Danish website:

 

http://www.flexfurniture.dk/

 

They´ve put "Flex Furniture" into production  here in Denmark, and started the sale, too! Thanks! What a drive in that project! Great!

What a big encourgement to follow their work on distance, particularly, when one is very ill with consequences after a gallstone surgery last year.

I´m spending my days in bed right now waiting for examinations and maybe a new surgery, but it haven´t prevented me from drawing my very first satirical sketch about Danish matters. It´s naughty, I´m sorry, Danish politicians, but when you´ve creadted a public health care system, that makes people more sick of getting treated than BEFORE they got treated, you have to feel, that an artist and drawer is among your victims. By the way, you must never underestimate the healthy value of having fun. So I´m in bed drawing new sketches for all kinds of artwork, getting new ideas.

Lisbet Lark

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

 

Eh bien, vous ne pouvez pas gagner à chaque fois...

Mon installation en carton "Flex Furniture" a quitté la compétition Paris Prix COAL 2014 juste avant les finalistes ont été choisis la semaine dernière.

Au lieu de s'apitoyer sur elle , j'ai choisi de sauter sur le train , qui m'attendait , un très petit groupe d'investisseurs danois , qui veulent m'aider à réaliser " Flex Furniture." 

C'est incroyable ce que ce groupe a atteint en seulement 1 semaine , il suffit de regarder son nouveau site web de en danoise :

 

www.flexfurniture.dk.

 

Ils ont mis "Flex Furniture" en production ici au Danemark, et a commencé la vente, aussi! Merci!  Super!

Qu'est-ce qu'un grand encourgement de suivre les travaux sur la distance, en particulier, qu´un est très malade avec consequences après une chirurgie de calculs biliaires de l'année dernière.

Je passe mes journées au lit en ce moment d'attente pour les examens et peut-être une nouvelle intervention chirurgicale, mais il ne m'ont pas empêché de tirer mon premier sketch satirique.

Il est méchant, je suis désolé, hommes politiques danois, mais quand vous avez créé un système de soins de santé publique, qui rend les gens plus malades de se faire traiter à ce qu'ils étaient avant de se traiter, vous devez vous sentir, que l'artiste est parmi vos victimes..

Par ailleurs, il ne faut jamais sous-estimer la valeur sain d'avoir du plaisir. Donc, Je suis à l'élaboration de nouveaux croquis pour tous les types d'œuvres d'art, d'obtenir de nouvelles idées en lit.

 

Lisbet Lark.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Dansk version af bloggen "Flex Furniture.": 

 

Nå, man kan jo ikke vinde hver gang....

Min papinstallation, "Flex Furniture", forlod konkurrencen og censureringen i  Paris Prix COAL 2014 lige før finalisterne blev valgt i sidste uge. I stedet for at blive ked af det, valgte jeg så at springe på dét tog, der holdt og ventede på mig, en meget lille gruppe af danske investorer, som ville hjælpe mig med at få realiseret "Flex Furniture". Det er forbløffende, hvad denne gruppe har nået på 1 uge, se bare ind på deres helt nye hjemmeside:

 

http://www.flexfurniture.dk/

 

De har sat "Flex Furniture" i produktion her i Danmark! og har startet salget også! Tak! Sikke et drive i dét projekt! Fantastisk!

Det er en stor opmuntring at følge deres arbejde på afstand, specielt, når man selv er syg af komplikationerne efter en galdstensoperation sidste år.

De har også oprettet en FACEBOOK-side til projektet.

Lige nu tilbringer jeg de fleste dage i sengen, hvor jeg venter på at bliver undersøgt og måske skal opereres igen, men det har ikke forhindret mig i at tegne min første danske satiriske tegning.  Den er uartig, I´m sorry, danske politikere, men når I har skabt et offentligt sygehusvæsen, der gør én mere syg efter behandlingen end før behandlingen, så kommer I bare til at mærke, når en tegner er ét af dem, der får fornøjelsen af det. Iøvrigt skal man ikke undervurdere den helbredsmæssige værdi af at have det skægt. Så jeg ligger i sengen, tegner nye skitser til forskellige nye kunstværker og får nye gode ideer.

Lisbet Lark