06-03-2014

Sinus.

(Engelsk version, version française og dansk version).

 English version:

1 week ago I sat on the wonderful beach of Tisvildeleje and watched the sea trying to recall the beautiful sound in the wind from someone I had heard here so often. A young man in the middle of his life with 2 gifted kids at the age of about 10-12 y.o and a lovely wife. While I listened to his beatiful singing voice in the wind, at the place where it will always belong and live, everybody else were at his funeral in Frederiksberg, Copenhagen. Suddenly his sinus rythm was pulled out, and his heart stopped beating. Like a robot on the autopilot, shocked, I found my sketchpad and my tick black ink pen in my bag. Thought of a situation I saw in the Copenhagen ZOO´Arctic Circle the day before, with a little boy and a polar bear looking at each other for a long time obviously having a non-verbal communication. I put my pen on the paper, pulled one long line at the paper, which when I lifted my pen had shaped into a child and an animal, my drawing called "Interdependence". We don´t know why we´re here, but we know that when this line is pulled out, we won´t be here any longer. On the beach I wrote my newest poem, "Stregen" (The line), on the reverse of my sketch for "Interdependence", as I so often do on note paper too, when I´ve written a molody.

My poem, "Stregen" will be read loud at my next poem recitation tonight at the adress: Rådhusstræde 13, 1466 Copenhagen, tonight between 5PM and 8.30 PM at the arrangement "Underskoven" arranged by TV-host and author Bo Lillesøe.

My drawing "Interdependence" has now been selected by a wordwide environment organisation as an illustration for T-shirts, and other items, which is right now in production.

Life is fragile. 

Lisbet Lark.

                                                   -o-

Version française:

Il ya 1 semaine je me suis assis sur la magnifique plage de Tisvildeleje et regardé la mer essayant de me rappeler la belle sonorité dans le vent de quelqu'un que j'avais entendu si souvent ici. Un jeune homme au milieu de sa vie avec deux enfants doués à l'âge d'environ 10-12 ans et une belle femme. J'ai écouté sa belle voix de chant dans le vent, à l'endroit où il sera toujours appartenir et de vivre, tout le monde était à son enterrement à Frederiksberg, Copenhague. Soudain, son rythme sinusal a été traîné, et son cœur ne bat plus. Comme un robot sur le pilote automatique, choqué, j'ai trouvé mon carnet de croquis et ma tique stylo noir dans mon sac. J'ai pensé à une situation que j'ai vu dans le zoo de Copenhague du cercle polaire arctique, la veille, avec un petit garçon et un ours polaire à la recherche les uns les autres pendant une longue période ayant évidemment une communication non verbale. Je mets ma plume sur le papier, tiré une longue ligne au papier, qui, quand j'ai levé ma plume, avait façonné dans un enfant et un animal, mon dessin appelé "interdépendance". Nous ne savons pas pourquoi nous sommes ici, mais nous savons que lorsque cette ligne est sortié, nous ne serons pas ici plus longtemps. Sur la plage, j'ai écrit mon nouveau poème, "Stregen" (La ligne), sur le revers de mon croquis pour "interdépendance", comme je le fais souvent sur ​​papier de note aussi, quand j'ai écrit un molody.

Mon poème, "Stregen" sera lu à haute voix mon prochain récitation de poème ce soir à l'adresse: Rådhusstræde 13, 1466 Copenhague ce soir 17 heures-20h30 à l'arrangement »Underskoven" organisé par TV-hôte et auteur Bo Lillesøe.

 

Mon dessin "interdépendance" a été sélectionné comme illustrations pour T-shirts et d'autres articles d'une organisation mondiale de l'environnement, il est en production.
La vie est fragile.

 

Lisbet Lark.

 

                                                       -o-

Dansk version af bloggen "Sinus":

For en uge siden sad jeg på den smukke strand i Tisvildeleje and betragtede havet, prøvede på at genkalde mig den smukke stemme i vinden fra én jeg har hørt så tit på dét sted. En ung mand midt i livet med 2 talentfulde børn og en dejlig kone. Mens jeg lyttede til hans smukke sangstemme i vinden, hvor den nu for altid vil høre hjemme og leve, var alle andre til hans begravelse på Frederiksberg i København. Pludselig var hans sinusrytme blevet trukket ud. Hans hjerte holdt bare op med at slå. Som en robot på autopiloten, chokeret, fandt jeg min skitseblok og tykke sorte tusch frem fra min rygsæk. Tænkte på en situation jeg oplevede i Københavns Zoo Arctic Circle dagen før, med en lille dreng og en isbjørn, der kiggede i lang tid på hinanden og åbenbart havde en non-verbal kommunikation. Jeg satte min tusch på skitsebloggen og tegnede én lang streg på papiret, der da jeg løftede pennen fra papiret var blevet til et barn og et dyr, min tegning, "Interdependence" (Indbyrdes afhængighed). Vi ved ikke, hvorfor vi er her, men vi ved at når denne streg bliver trukket ud, så forsvinder vi. På stranden skrev jeg også mit nyeste digt; "Stregen" på bagsiden af min skitse, "Interdependence", som jeg så ofte gør også på nodepapir, når jeg har skrevet en melodi.

 

Digtet, "Stregen" vil blive oplæst, næste gang jeg læser digte op, og det sker i aften hos Bo Lillesøe i "Underskoven" mellem kl 17 og 20.30 i Rådhusstræde 33 i København.

 

Min tegning, "Interdependence", er blevet valgt af en verdensomspændende miljøorganisation som illustration til T-shits og andre genstande, som lige nu er i produktion.

 

Livet er skrøbeligt. 

 

Lisbet Lærke.

 

Tilføjelse d. 8/3 2014: Så er produkterne klar i webbutikken, der tilhører kampagnen, som er GREENPEACES nyeste kampagne:

http://savethearctic.spreadshirt.net/.

Jeg er IKKE selv medlem af GREENPEACE, heller ikke aktivist, men blot illustrator på projektet.

Lisbet Lærke.