28-02-2014

New language * Nouvelle Langue * Nyt sprog.

(Den danske udgave ligger som sædvanligt nederst i bloggen, der dennegang udover på engelsk også er (forsøgt) skrevet på fransk).

                                                               - o -

You never get too old to learn something new....

But from that point of view to learn a quite new language... it´s a long journey. Hard work at my age.

I´m very gratefull, that I´ve been given an artist residence in Paris later this year in the summer financed by French foundations. With the residence follows a wish that I learn the French language before I go there, and therefore I´ve decided to meet the challenge.

The last 4 weeks I´ve been studying the French languge as a self-studium. This week I took a level test in writing and speaking French, which placed me at level 2 at an intensive cource at Institute Francais Copenhagen. It starts at the beginning of March this year and goes on til the midlle of April this year.

Best regards

Lisbet Lark, Denmark.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Vous n'êtes jamais trop vieux pour apprendre quelque chose de nouveau ......

 

Mais aussi apprendre une nouvelle langue, à mon âge, qui est loin.

Je suis profondément reconnaissant d'avoir reçu le séjour de l'artiste à Paris à la fin de l'été financé par fonds français. Il suit une demande en déclarant que j'apprends le français avant, et j'ai donc décidé de relever le défi.

Ainsi, dans les 4 dernières semaines, j'ai étudié la langue française comme un tutoriel. J'ai cette semaine été écrit et test de niveau oral et ont été classés au niveau 2 sur cours intensif à l'Institut Francais de Copenhague. Il commence au début de Mars et se termine à la mi-Avril de cette année.

Cordialement

Lisbet Lark. 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 

Man bliver aldrig for gammel til at lære noget nyt......

Men derfra også til at lære et helt nyt sprog i min alder, der er langt. Jeg er dybt taknemmelig for at have fået tildelt et kunstnerophold i Paris hen på sommeren finansieret af franske fonde. Der følger et ønske med om, at jeg lærer fransk inden, og jeg har derfor besluttet mig til at tage udfordringen op. Så i de sidste 4 uger har jeg studeret det franske sprog som selvstudium. Jeg har i denne uge været til skriftlig og mundtlig niveauprøve og er blevet indplaceret på niveau 2 på intensivt kursus på Institute Francais i København. Det starter primo marts og slutter midt i april i år.

 V.h.

Lisbet Lærke.