22-11-2013

Hemmeligheder * Secrets...

(Dansk udgave af bloggen ligge som sædvanligt nedenunder den engelske).

 

Can you keep a secret?

 

"Yes," most people would probably answer, but the truth is that a secret disappears when others become aware that it exists. So when you tell it to others, it is no longer a secret. Now you can of course suggest that it stays between the two of us.

 

Good idea!

 

Let us assume that a secret is an individual connection between two people.

 

Right now I have secrets that are so secret that not even I know them in depth and if I shared them with my latest blog´s  readers, there would be about 1385 'individual personal connections. Ergo, they would no longer be a secret.

 

Like all other children, I am currently working on many secret projects ... - and we are talking about VIP top secret projects that only Santa knows, and some of them even extends all the way to Christmas next year. Many children will be able to confirm that keeping a secret is like walking around with a cup of water in a wet paper bag, grown ups manage by not revealing that we have one.
Woooops! There I failed already.

 

My grandfather, Axel, who was the son of a politician in Staunings government was absolutely fantastic to pretend that he did not know you had secrets. Something he had learned at home, I guess.  He was mega surprised, deliriously happy and almost went into a cultic worship ecstasy every Christmas when he got painstakingly wrapped squiggle drawings, clay sculpture horrors, embroidered bookmarks, homemade hair elastics, mobiles made ​​out of toilet rolls, egg tray noses, home written satirical family party songs, knitted things after my own recipes, jewelry, pearl shapes, and other essential homemade gifts from me.

 

To the delight and confirmation for a little girl's personality and innate abilities, he hung up everything, used it all, wore it, boasted that towards his friends and he even wore  the home created hair elastics in his hair tied up in pigtails. He as the only one in my family appreciated my creativity.

 

Do the same for your children and grandchildren and you are definitely in the risk group for becoming the family of the next generation of Lisbet Larks 😀

 

Lisbet Lark.

 

 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

 

Dansk version af bloggen d. 22/11 "Hemmeligheder * Secrets."

 

Ka´ du holde på en hemmelighed?

 

”Ja” ville de fleste nok svare, men sandheden er, at en hemmelighed forsvinder, når andre bliver klar over, at den eksisterer. Så når man fortæller den til andre, er det ikke længere en hemmelighed. Nu kan du selvfølgelig foreslå, at den så bliver mellem os 2.

 

Go´ idé.

 

Lad os så antage, at en hemmelighed er en individuel forbindelse mellem 2 mennesker. Lige nu har jeg hemmeligheder, der er så hemmelige, at ikke engang jeg kender dem til bunds og hvis jeg delte dem med min seneste blogs læsere, ville de altså udgøre ca. 1385 individielle helt personlige forbindelser. Ergo ville de ikke længere være en hemmelighed.

 

Ligesom alle andre børn arbejder jeg i øjeblikket på mange hemmelige projekter,… - og vi taler om VIP tophemmelige projekter, som kun Julemanden kender til, og nogle af dem strækker sig endda helt til julen næste år. Mange børn vil kunne bekræfte, at dét at bære på en hemmelighed, er som at gå omkring med en kop vand i en våd papirspose, vi voksne kan klare os ved at lade være med at fortælle at vi har én. UPS! Dér dumpede jeg allerede.

 

Min morfar, Axel, der var søn af en politiker i Staunings regering, var helt fantastisk til at lade som om, han ikke vidste, man havde hemmeligheder. Noget, han havde lært hjemmefra, tror jeg. Han blev megaoverrasket, ovenud lykkelig og gik nærmest over i en kultisk tilbedelsesekstase hver jul, når han fik møjsommeligt indpakkede krimskramstegninger, lersskulpturrædsler,  broderede bogmærker, hjemmelavede hårelastikker, uroer lavet ud af Jørgen Clevin- toiletruller, æggebakkenæser,  hjemmedigtede satiriske familiefestsange, strikkede ting efter mine egne opskrifter, smykker, perlefigurer og andre helt uundværlige hjemmelavede gaver af mig. Han hængte alting op, brugte det hele, gik med det,  storpralede med det overfor vennerne og gik endda med hårelastikkerne i håret bundet op i rottehaler. Han værdsatte som den eneste i familien min kreativitet.

 

Gør det samme ved dine børn og børnebørn og du er helt sikkert i risikogruppen for at komme i familie med den næste generations Lisbet Lærker. 😀

 

Lisbet Lærke.

 

  

NB: Julehjertemuseet er fortsat under opbygning, følg med i løjerne på FACEBOOK-siden: Julehjertemuseet.dk, hvor der er et par lodtrækninger i gang mellem alle, der ”synes-godt-om” siden.