08-08-2013

Something coming up * Noget på vej

(Den danske udgave af bloggen findes som sædvanligt nedenunder den engelske..)

 

 

You can look elegant, though you live in a cardboard box ...

We´ve found us a new place to live nearer Copenhagen, which makes it easier in our everyday concerning allmost all our artistically jobs.

 

But it means that right now our life and all my studios / atelieres are packed in cardboard moving boxes, except for my paper art workshop which were unpacked again.... Off course I got a great idea for a paper artwork I just HAD TO REALIZE RIGHT NOW and I´m sorry it´s not a piece of woven heart size 12x 13 cm, ..... no... Between moving boxes, notes, paintings, disassembled furniture, workmen and photographers a piece of paper art about 150 cm x 450 cm is growing on the floor. So if you visit me for the time being, please, don´t be allergic to mess....

 

By now the attentive reader might have notized the word "photographers" above, .. well, .... as if it wasn´t enough, the last scenes for a documentary video about 4 of my canvases  has been shooted at my home in chaos. It´s a documentary about my 4 "Tisvilde"-canvases, and the recordings for the video documentary has been going on for the last 15 months or so and as far as I know it will very soon be released on the internet, as the  edition and production has been going on during the recording.

 

I´m very much looking forward to see the result, and off course we will put it on this website, too, or at least post a link for it.

 

-and then to the cool news:

The juried "Portrait Now 2013" exhibition at Frederiksborg Castle in Hillerød Denmark is finished, and the "Get OUT!" portrait has now been lent out to the Danish Museum of National History for another exhibition at Lungbergmuseet in Ljunby, Sweden Sept 14th- Oct. 27th this year. It´s 1 of  3 exhibition we have, Bent and I, as I´m still on 1 travelling in Germany and we ´re at one more together in Germany in Munich. 

B. R

Lisbet Lark.

 

 

 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

 (Dansk version af bloggen d. 8.august 2013:)

 

Man kan godt være elegant, selvom man bor i en papkasse ....

 

Vi har fundet os et sted at bo tættere på København, som gør hverdagen nemmere vedrørende næsten alle vore kunstneriske opagver.

Men det betyder at vores liv og alle vore værksteder lige nu er pakket ned i flyttekasser, undtagen mit papirkunstværksted, der er blevet pakket ud igen. Selvfølgelig fik en en god ide, jeg BARE VAR NØDT TIL AT REALISERE LIGE HER OG NU, og jeg er ked af det, men det er ikke et julehjertekunststykke på 12 x 13 cm ..... Nej ... Mellem flyttekasser, noder, malerier og adskilte møbler, håndværkere og fotografer vokser et stykke papirkunst på omkring 150 cm x 450 cm frem på gulvet, så man skal ikke være allergisk overfor rod, hvis man kommer på besøg hos mig lige for tiden....

 

 Den opmærksomme læser vil måske have faldet over ordet "fotografer" ovenover, .. well, .... som om det ikke var nok, så er de sidste scener i en video dokumentar om 4 af mine lærreder blevet optaget i mit hjem midt i kaosset. Det er en dokumentar om mine 4 "Tisvilde"-lærreder.

 

Optagelserne til den har stået på i de sidste 15 måneder og så vidt jeg ved, vil dokumentaren meget snart blive udgivet på internettet, da den er blevet klippet til undervejs.. Jeg glæder mig til at se resultatet og vi lægger den selvfølgelig ind her på hjemmesiden, når den er udgivet.

 

Også til de tjekkede nyheder:

Den censurerede udstilling "Portræt NU! 2013" på Frederiksborg Slot er nu slut og "Get OUT!" portrættet er blevet udlånt til Det Nationalhistoriske Museum, da det er blevet udvalgt til endnu en udstilling, dennegang på Lungbergmuseet i Lyngby, Swerige 14.sept.-27.okt i år.  Det er 1 ud af 3 efterårsudstillinger vi er med på, for jeg er stadig med på den rejsende udstilling i Tyskland og vi deltager sammen på endnu en tysk udstilling i  München. 

V.h

Lisbet Lærke