13-02-2012

Videre... * ... Getting on...

....."- Også til noget helt andet", som en studievært ville have sagt på TV.... Jeg har trukket mine noveller tilbage fra "Novellesamleren" på internettet, og årsagerne til dét kan du læse under menupunktet "Noveller", som Bent Voldby har skrevet..... - OGSÅ ER DEN GED VIST BARBERET.

🙂

I mellemtiden er min bændelorm og jeg i et heftigt gruppearbejde enrådigt som de dårlige kommunikatorer, vi er, blevet enige om, at overlade ansvaret for navngivningen af bloggen til bloggen selv.  Vi har ikke villet trække noget ned over hovedet på den, så vi har ligesom været spændt på og ventet på, hvad der dukkede op i den. Efter at den har levet sit eget ustyrlige liv i et stykke tid, kalder den sig nu: "BOX blog".... Det synes vi jo var et noget underligt navn, indtil vi fik slået ordet "box" op i en engelsk-dansk ordbog og vise-versa samt googlet det... Der er eminente muligheder for søgemaskineoptimering i det, også er det også dejligt rummeligt.

👍

Andre nyheder: I de seneste par dage er jeg blevet vækket ved, at en solsort har siddet i det violette skær fra sneen og sunget.... - så kan livet da ikke blive skønnere! 

Lisbet Lærke.

-o-

English version:

....."- Breaking news", as a TV host wounld have said.... I´ve withdrawn my short stories from "Novellesamleren" on the internet, and the reasons for my decision is described by Bent Voldby under the menu item "Noveller"..... - Welllllll, I guess now that goat is shaved.

🙂

In the meantime my tapeworm and I in a stormy group work willful as the bad communicators we are agreed to leave the responsibility for naming this BLOG to the BLOG itself.  We didn´t want to force something on it, therefore we´ve rather been excited to see what turned up in it. After it has been living it´s own hilarious life for some time, it has now named itself: "BOX blog".... We found it some strange untill we open various dictionaries and googled the word...  There are brilliant possibilities for søgemaskine optimering in it, and it is wonderful containable, too.

👍

Other news: The last few days I woke up by a blackbird, who was singing in the violet light from the snow....... - .... Well, then life just cannot be any more beautiful!! 

Lisbet Lark